Visie & Missie Online Marketing

Missie

De visie en missie online marketing van Thesingh Digital Consultancy (TDC) is om te voorzien in passende, efficiente en economische online marketing en communicatie adviezen. Er zijn nu zeer veel mogelijkheden om betaalbaar online een massapubliek te bereiken. Bezoekers naar je site krijgen is geen probleem.

Maar zijn het de juiste bezoekers? En is je site wel zo ingericht dat de bezoeker contact opneemt of iets koopt? Thesingh Digital Consultancy adviseert aan professionals, MKB en managers van grote afdelingen over de inzet van online middelen.

De nadruk ligt dan op zoekmachine optimalisatie en adverteren, omdat voor de meeste organisaties daar nog veel valt te behalen. De visie en missie online marketing van TDC kan daarbij helpen.

Visie

De visie van Thesingh Digital Consultancy is dat online marketing en communicatie voor elke organisatie van toepassing is.  Of het nou gaat om alleen boodschappen te verkondigen of producten of diensten te verkopen online is altijd een in te zetten middel. Ongeacht de grootte van de organisatie.

Thesingh Digital Consultancy wil daarin een rol spelen door iedere persoon of organisatie het juiste online advies te geven. Wat daarbij vooral van belang is is vertrouwen. Mensen die op zoek zijn naar informatie, een product of dienst willen vooral vertrouwen kunnen hebben.

Hoe duurder en complexer de informatie des te groter is de behoefte aan vertrouwen. Thesingh Digital Consultancy richt zich daar juist op. De digitale wereld is daarin niet anders dan de ‘echte wereld’. Dit is ook de reden waarom TDC zich vooral richt op zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren. Dit zijn bekende middelen die als startpunt dienen voor een algehele online strategie.

Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Online zoeken is het beginpunt van de strategie en van daaruit kan een organisatie het vertrouwen opbouwen. TDC is de beste partner om die zoektocht te beginnen en tot een goed einde en nieuwe vervolgen te brengen.

Visie en missie online marketing

Missie en visie online marketing
Visie en missie online marketing